Nguyễn Duy Khang

Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB=18cm, AC=24cm 

1.Tính độ dài cạnh BC 

2.Gọi I là trung điểm của BC. Đường vuông góc với cạnh BC tại I cắt AC tại E. Chứng minh rằng 

a) Hai tam giác ABC và IEC đồng dạng 

b) Tính độ dài các cạnh của tam giác IEC 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 22:46

1: \(BC=\sqrt{18^2+24^2}=30\left(cm\right)\)

2: Xét ΔABC vuông tại A và ΔIEC vuông tại I có

góc C chung

=>ΔABC đồng dạng với ΔIEC

b: 

IC=BC/2=15cm

ΔABC đồng dạng với ΔIEC
=>AB/IE=BC/EC=AC/IC

=>18/IE=30/EC=24/15=8/5

=>IE=11,25cm; EC=18,75cm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Duy Khang
Xem chi tiết
Lan trương
Xem chi tiết
Lan trương
Xem chi tiết
huy khổng
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Linh
Xem chi tiết
đỗ khánh ly
Xem chi tiết
bowser
Xem chi tiết
Pé Lu
Xem chi tiết
Lê Văn Anh Minh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)