Thảo Dạ

)  Cho tam giác ABC có các góc đều nhọn. Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.

1) Chứng minh rằng: AE.AC = AF.AB

2) Chứng minh rằng tam giác AFE đồng dạng tam giác ACB

3) Chứng minh rằng tam giác FHE đồng dạng tam giác BHC

4) Chứng minh rằngBF.BA+CE.CA = BC2

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
21 tháng 3 lúc 13:36

1: Xét ΔAEB vuông tại E và ΔAFC vuông tại F có

góc EAB chung

=>ΔAEB đồng dạng với ΔAFC

=>AE/AF=AB/AC

=>AE*AC=AB*AF và AE/AB=AF/AC

2: Xét ΔAEF và ΔABC có

AE/AB=AF/AC

góc FAE chung

=>ΔAEF đồng dạng vơi ΔABC

3: Xét ΔHFB vuông tại F và ΔHEC vuông tại E có

góc FHB=góc EHC

=>ΔHFB đồng dạng với ΔHEC

=>HF/HE=HB/HC

=>HF/HB=HE/HC

Xét ΔHFE và ΔHBC có

HF/HB=HE/HC

góc FHE=góc BHC

=>ΔFHE đồng dạng với ΔBHC

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Khánh Ly
Xem chi tiết
Nguyễn Sinh Đức
Xem chi tiết
Nguyễn Sinh Đức
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Anh Thư
Xem chi tiết
PHAN TUẤN KHOA
Xem chi tiết
Hồng Uyên
Xem chi tiết
Đinh Thị Lan Anh
Xem chi tiết
Kiến Quốc
Xem chi tiết
Nguyen Thi Bich Huong
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)