Bài 6: Tam giác cân

Đoàn Vũ Hải Yến

Cho tam giác ABC cân tại A có A = 120 độ.Trên cạnh BC lấy hai điểm M,N sao cho MA,NA lần lượt vuông góc với AB,AC.
a)Chứng minh rằng ΔBAM = ΔCAN
b)Chứng minh các tam giác ANB,AMC lần lượt cân tại N,M
giúp em với,kèm thêm hình vẽ ạ

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 23:23

a: Xét ΔBAM vuông tại A và ΔCAN vuông tại A có

BA=CA

\(\widehat{B}=\widehat{C}\)

Do đó: ΔBAM=ΔCAN

b: ΔBAM=ΔCAN

=>AM=AN và MB=CN

Ta có: ΔABC cân tại A

=>\(\widehat{ABC}=\widehat{ACB}=\dfrac{180^0-\widehat{BAC}}{2}=\dfrac{180^0-120^0}{2}=30^0\)

Ta có: \(\widehat{CAN}+\widehat{NAB}=\widehat{CAB}\)

=>\(\widehat{NAB}+90^0=120^0\)

=>\(\widehat{NAB}=30^0\)

ta có: \(\widehat{BAM}+\widehat{CAM}=120^0\)

=>\(\widehat{CAM}+90^0=120^0\)

=>\(\widehat{CAM}=30^0\)

Xét ΔNAB có \(\widehat{NAB}=\widehat{NBA}\left(=30^0\right)\)

nên ΔNAB cân tại N

Xét ΔMAC có \(\widehat{MAC}=\widehat{MCA}\left(=30^0\right)\)

nên ΔMAC cân tại M

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Têrêsa Ly
Xem chi tiết
Ngô Minh Hiếu
Xem chi tiết
đinh thị ngọc lan
Xem chi tiết
Thu Thảo
Xem chi tiết
Phi Nguyễn
Xem chi tiết
Honekawa hanako
Xem chi tiết
Hoàng Dương
Xem chi tiết
dương phạm quỳnh anh
Xem chi tiết
Ngọc Ánh Nguyễn
Xem chi tiết