Bài 6: Tam giác cân

Ngọc Ánh Nguyễn

Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy I là trung điểm BC. Trên tia đối của CB lấy điểm N, trên tia đối của BC lấy điểm M sao cho CN=BM.

a) Chứng minh: AI là tia phân giác góc BAC;

b) Chứng minh AM=AN;

c) Qua B vẽ đường thẳng vuông góc với AB cắt tia AI tại K. Chứng minh KC vuông góc AC.

Ngô Thùy Linh
23 tháng 1 2022 lúc 20:48
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoi Nguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Diệu Anh
Xem chi tiết
mr eggy
Xem chi tiết
Phan Thị Phương Anh
Xem chi tiết
Chu Hải Phương
Xem chi tiết
Hoang Nhat Nam (Fschool_...
Xem chi tiết
Phạm Duy Sinh
Xem chi tiết
Hoàng Dương
Xem chi tiết
Thuỷ tina
Xem chi tiết