Bài 6: Tam giác cân

dương phạm quỳnh anh

cho tam giác ABC cân tại A và các điểm E,F lần lượt nằm trên các cạnh AC,AB sao cho BE vuông góc với AC,CF vuông góc với AB(H4.69).Chứng mình BE=CF

Nguyễn Lê Phước Thịnh
8 tháng 11 2023 lúc 18:52

Xét ΔABE vuông tại E và ΔACF vuông tại F có

AB=AC

\(\widehat{BAE}\) chung

Do đó: ΔABE=ΔACF

=>BE=CF

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nhiii
Xem chi tiết
Đinh Hoài An
Xem chi tiết
6 Đội Tuyển Toán
Xem chi tiết
Nguyên Trrần
Xem chi tiết
Têrêsa Ly
Xem chi tiết
Trần Dương
Xem chi tiết
Honekawa hanako
Xem chi tiết
Nguyễn Tất Gia Bảo
Xem chi tiết
Sad Huy
Xem chi tiết