Bài 6: Tam giác cân

đinh thị ngọc lan

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh AC, AB lần lượt lấy M, N sao cho AM = AN.

a) Chứng minh BN=CM

b) Gọi O là giao điểm của BM và CN. Chứng minh tam giác OBC cân.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
18 tháng 4 2023 lúc 12:17

a: AM+MC=AC

NA+NB=AB

mà AB=AC; AM=AN

nên MC=NB

b: Xét ΔNBC và ΔMCB có

NB=MC

góc NBC=góc MCB

BC chung

=>ΔNBC=ΔMCB

=>góc OBC=góc OCB

=>ΔOBC cân tại O

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngô Minh Hiếu
Xem chi tiết
Têrêsa Ly
Xem chi tiết
Honekawa hanako
Xem chi tiết
Trâm Đỗ
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Thu Thảo
Xem chi tiết
dương vũ
Xem chi tiết
Đỗ Lan Phương
Xem chi tiết
Thân Bảo Khôi
Xem chi tiết