fcfgđsfđ

Cho hình vuông ABCD, lấy điểm E nằm giữa hai điểm C và D. Tia phân giác của goc DAE cắt DE tại M. Tia phân giác của góc BAE cắt BC tại N. AK = AF

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 12:59

Đề bài yêu cầu gì vậy bạn?

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Lưu Đức Mạnh
Xem chi tiết
dffdgdfg
Xem chi tiết
PHẠM ĐỨC HIẾU
Xem chi tiết
Quang Minh Trần
Xem chi tiết
fcfgđsfđ
Xem chi tiết
Ngô Linh
Xem chi tiết
Phạm Hồ Thanh Quang
Xem chi tiết
fcfgđsfđ
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Anh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)