fcfgđsfđ

Cho hình vuông ABCD, E thuộc CD. Tia phân giác của góc DAE cắt CD tại I. Tia phân giác của góc BAE cắt BC tại K. Chứng minh: IK vuông góc với AE 

Cứu Với

fcfgđsfđ
10 tháng 11 lúc 12:14

giups đi 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 13:05

Kẻ IM\(\perp\)AE

Xét ΔADI vuông tại D và ΔAMI vuông tại M có

AI chung

\(\widehat{DAI}=\widehat{MAI}\)

Do đó: ΔADI=ΔAMI

=>AD=AM

mà AD=AB

nên AM=AB

Xét ΔAMK và ΔABK có

AM=AB

\(\widehat{MAK}=\widehat{BAK}\)

AK chung

Do đó: ΔAMK=ΔABK

=>\(\widehat{AMK}=\widehat{ABK}=90^0\)

\(\widehat{IMK}=\widehat{IMA}+\widehat{KMA}\)

\(=90^0+90^0=180^0\)

=>I,M,K thẳng hàng

=>IK\(\perp\)AE

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
fcfgđsfđ
Xem chi tiết
Phạm Hồ Thanh Quang
Xem chi tiết
Ngô Linh
Xem chi tiết
Lưu Đức Mạnh
Xem chi tiết
dffdgdfg
Xem chi tiết
Ngô Linh
Xem chi tiết
Quang Minh Trần
Xem chi tiết
PHẠM ĐỨC HIẾU
Xem chi tiết
Thiên Thiên Trần
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)