Hoàng Huy

cho hbh ABCD trên cạnh AB lấy M , trên cạnh CD lấy N sao cho BM//DN .AN cắt DM tại E  , CM  cắt BM tại F . chứng minh 

a, BM=DN

b, AN//MC 

c, Tứ giác MENF là hbh 

d, MN ,FE BD đồng quy  

 


Các câu hỏi tương tự
Hoàng Huy
Xem chi tiết
Ninh Thanh Tú Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Châu
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Đức
Xem chi tiết
Tố Quyên
Xem chi tiết
22 - Đỗ Nhật Minh - 6A17
Xem chi tiết
Hoàng Ninh
Xem chi tiết
vipvippro1
Xem chi tiết
Totoro Totori
Xem chi tiết