Ẩn danh

Cho hàm số (P) y = 1/2 x^2 và (D) y = 3/2x - m

a/ Vẽ đồ thị hàm số (P) y = 1/2 x^2

b/ Tìm m sao cho (D) tiếp xúc (P)

a: loading...

 

b: Phương trình hoành độ giao điểm là:

\(\dfrac{1}{2}x^2=\dfrac{3}{2}x-m\)

=>\(x^2=3x-2m\)

=>\(x^2-3x+2m=0\)

\(\text{Δ}=\left(-3\right)^2-4\cdot1\cdot2m=-8m+9\)

Để (d) tiếp xúc với (P) thì Δ=0

=>-8m+9=0

=>\(m=\dfrac{9}{8}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn thị khánh linh
Xem chi tiết
Hoàng Dũng
Xem chi tiết
Trần Thị Thảo Ngọc
Xem chi tiết
May Mắn
Xem chi tiết
Vanhoan Tran
Xem chi tiết
Lê Mai Huyền Trâm
Xem chi tiết
2012 SANG
Xem chi tiết
samsam
Xem chi tiết
Phương Đỗ
Xem chi tiết
nguyen hieu
Xem chi tiết