2012 SANG

Cho hàm số bậc nhất \(y=\left(2m-1\right)x-3m+5\) có đồ thị hàm số là đường thẳng (d)

a) Vẽ đồ thị hàm số khi m = 2

b) Tìm m để (d) song song với đường thẳng (\(d_1\)) : \(y=-3x+2\)

c) Tìm m để (d) cắt đường thẳng (\(d_1\)) : \(y=-3x+2\) tại 1 điểm nằm trên trục tung

Hồng Nhan
19 tháng 11 lúc 16:36

a) Khi m =2 thì y = 3x - 1 

(Bạn tự vẽ tiếp)

b) Để \((d)//(d_{1})\) thì \(\begin{cases} 2m-1=-3\\ -3m+5\neq2 \end{cases} \) ⇔ \(\begin{cases} m=-1\\ m\neq1 \end{cases} \) ⇔ \(m=-1\)

c)

Để \((d) ⋂ (d1)\) thì \(2m-1\neq-3 \) ⇔ \(m\neq-1\)

Giao điểm của 2 đường thẳng thuộc trục tung => x=0

Khi đó, ta có: \(y=-3.0+2=2\)

⇒ Điểm \((0;2)\) cũng thuộc đường thẳng (d)

⇒ \(2=(2m-1).0-3m+5\) ⇔ \(m=1\) (TM)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
2012 SANG
Xem chi tiết
Keongot
Xem chi tiết
Le Xuan Mai
Xem chi tiết
Thảo Phương
Xem chi tiết
Phan Thị Hồng Ánh
Xem chi tiết
Thắng Lê
Xem chi tiết
Le Xuan Mai
Xem chi tiết
Duyến Nguyễn thị
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Thu Thủy
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)