Yeltsa Kcir

Cho đường thẳng : y=ax+b (1)

Tìm a,b để đường thẳng (1) song song với đường thẳng y=5x+6 và đi qua điểm A(2;3) 

 

Ha Hoang
19 tháng 3 lúc 20:11

Để đường thẳng: y=ax+b song song với đường thẳng: y=5x+6

\(\Rightarrow a=5;b\ne6\)

Vì đường thẳng: y=ax+b đi qua điểm A(2;3)

=> 2a+b=3\(\Rightarrow10+b=3\)=>b=-7(TM)

Vậy (a;b)=(5;-7)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Việt Anh
Xem chi tiết
nguyen le duy hung
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Xem chi tiết
Niềm Trần
Xem chi tiết
Hanae Palpitate
Xem chi tiết
thục hà
Xem chi tiết
Trần Long
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)