Ẩn danh

Cho các chất C2H5OH, CH3COOH, (C17H35COO)3C3H5 lần lượt tác dụng với K, dung dịch NaOH. Viết các phương trình hóa học xảy ra

Lê Ng Hải Anh
5 tháng 5 lúc 23:37

\(C_2H_5OH+K\rightarrow C_2H_5OK+\dfrac{1}{2}H_2\)

\(CH_3COOH+K\rightarrow CH_3COOK+\dfrac{1}{2}H_2\)

\(CH_3COOH+NaOH\rightarrow CH_3COONa+H_2O\)

\(\left(C_{17}H_{35}COO\right)_3C_3H_5+3NaOH\underrightarrow{t^o}3C_{17}H_{35}COONa+C_3H_5\left(OH\right)_3\)

Bình luận (0)
xuân quỳnh
5 tháng 5 lúc 19:37

【Câu trả lời】: 1. C2H5OH + K → C2H5OK + H2
2. CH3COOH + K → CH3COOK + H2
3. (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H8O3
【Giải thích】: 1. C2H5OH (ethanol) tác dụng với K (kali) tạo thành C2H5OK (etanolat kali) và H2 (hidro).
2. CH3COOH (axit axetic) tác dụng với K (kali) tạo thành CH3COOK (etanoat kali) và H2 (hidro).
3. (C17H35COO)3C3H5 (tripanmitin) tác dụng với NaOH (natri hidroxit) tạo thành 3C17H35COONa (natri stearat) và C3H8O3 (glixerol).

Bình luận (1)
hoàng gia bảo 9a
5 tháng 5 lúc 20:23

bạn sử dụng công cụ thứ ba là vi phẠM nội quy của hoc 24 nha bạn

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
anh Trinhquang
Xem chi tiết
Ngọc Anh Trương Nữ
Xem chi tiết
Quỳnh 9/2 Mai
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Hello1234
Xem chi tiết