_Twnq.Vyz_


cho △ABC = △MNP. Khi đó ta có
A. AB = MN
B. AC = NP
C. A = N
D. B = P

Thắng Phạm Quang
26 tháng 3 lúc 22:30

C

 

Bình luận (0)
Anh Thư Bùi
26 tháng 3 lúc 22:30

A

Bình luận (0)
animepham
26 tháng 3 lúc 22:30


cho △ABC = △MNP. Khi đó ta có
A. AB = MN
B. AC = NP
C. A = N
D. B = P

Bình luận (0)
Tâm Như
27 tháng 3 lúc 9:35

A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
chu ming a
Xem chi tiết
Quỳnh Anh Phạm
Xem chi tiết
Phan Võ Thúy An
Xem chi tiết
7A Lop
Xem chi tiết
08.Bảo Giang
Xem chi tiết
dinhthibaoyen
Xem chi tiết
Phan Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Linh
Xem chi tiết
Phạm Thị Huyền
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)