PhạmBùi Minh Anh

Cho 12 g Ca tác dụng với H2O
a)tính khối lượng của H2O
b)tính CM của Ca(OH)2 1,5M

Ng Ngann
9 tháng 6 lúc 18:57

Bạn xem lại câu b nhé

loading...  

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Yến Nhi
Xem chi tiết
Phạm Thị Thu Thủy
Xem chi tiết
Chi Đào
Xem chi tiết
Ýn Đoàn
Xem chi tiết
Nam
Xem chi tiết
Khang Lê
Xem chi tiết
việt anh
Xem chi tiết
Khúc Tiểu Kim
Xem chi tiết
Hoàng
Xem chi tiết
Nguyen Ngoc Linh
Xem chi tiết