Sinh trưởng ở vi sinh vật

Câu hỏi: Vì sao ở pha tiềm phát, chất dinh dưỡng đầy đủ mà mật độ quần thể vi khuẩn gần như không thay đổi?

Lê Nhật Ninh
18 tháng 1 lúc 9:54

Vi khuẩn muốn phát triển và sinh sôi thì phải trải qua quá trình thích ứng và thời gian sinh sôi trong môi trường mới , nên ở pha tiềm phát thì tỉ lệ các tế bào vẫn giữ nguyên do là cơ chế chọn lọc , lọc ra các tế nào khỏe mạnh sinh sôi , vi khuẩn không thích ứng sẽ chết . Sau đó sẽ đến bước tiếp theo 

# Kiến thức có hạn , nếu sai xin tạ tội ẹ !

Bình luận (0)
POP POP
18 tháng 1 lúc 9:54

Bởi vì pha này, khi quần thể vi khuẩn mới được bổ sung chất dinh dưỡng, chúng cần thời gian để thích nghi với môi trường, nên số lượng chưa tăng, mật độ quần thể chưa thay đổi. Tại pha luỹ thừa, pha này khi đã quen với môi trường, vi khuẩn phát triển số lượng tăng theo cấp số nhân, số lượng tăng dẫn đến mật độ dày đặc và nhiều hơn. Ở đây có nghĩa là vi khuẩn cần một thời gian thích nghi với môi trường sinh trưởng, khi đủ tương khớp nó mới sinh sản và nhân nhanh chóng các thế hệ.

Bình luận (0)
9323
18 tháng 1 lúc 11:59

Ở pha tiềm phát, tuy chất dinh dưỡng đầy đủ nhưng vi khuẩn đang thích ứng dần với môi trường, chúng tổng hợp enzyme trao đổi chất và DNA nên mật độ tế bào vi khuẩn trong quần thể dường như không thay đổi.

Bình luận (0)
bùi quyết tiến
25 tháng 1 lúc 20:32

Vi khuẩn muốn phát triển và sinh sôi thì phải trải qua quá trình thích ứng và thời gian sinh sôi trong môi trường mới , nên ở pha tiềm phát thì tỉ lệ các tế bào vẫn giữ nguyên do là cơ chế chọn lọc , lọc ra các tế nào khỏe mạnh sinh sôi , vi khuẩn không thích ứng sẽ chết . Sau đó sẽ đến bước tiếp theo 

# Kiến thức có hạn , nếu sai xin tạ tội ẹ !

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Võ Thiên Băng
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Lê Gia Linh
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
BunnyAnita
Xem chi tiết
ẩn danh
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết