dang chung

Câu 8: Chất bột đường có vai trò gì đối với cơ thể? A. Cung cấp năng lượng, duy trì nhiệt độ. C. Hấp thụ các vi-ta-min. B. Xây dựng, đổi mới cơ thể. D. Đảm bảo hoạt động của bộ máy tiêu hóa. 

sky12
27 tháng 12 2021 lúc 19:36

Câu 8: Chất bột đường có vai trò gì đối với cơ thể? A. Cung cấp năng lượng, duy trì nhiệt độ. C. Hấp thụ các vi-ta-min. B. Xây dựng, đổi mới cơ thể. D. Đảm bảo hoạt động của bộ máy tiêu hóa. 

Bình luận (2)
Hạnh Phạm
27 tháng 12 2021 lúc 19:38

A

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Phương
11 tháng 1 2022 lúc 14:50

A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đinh Khánh Nhã Uyên
Xem chi tiết
Anh Nguyen Ngoc Mai
Xem chi tiết
My Hoa Pham
Xem chi tiết
Ngân Khánh
Xem chi tiết
Ngô Mai
Xem chi tiết
Phương Linh
Xem chi tiết
Khánh Đào Duy
Xem chi tiết
Thư Bùi
Xem chi tiết
Đinh Khánh Nhã Uyên
Xem chi tiết