Hailo

Câu 7:Bộ phận nào cấp điện sinh nhiệt ở chế độ nấu.

soyaaa
10 tháng 5 lúc 23:02

bộ phận điều khiển

Bình luận (0)
Hello!
11 tháng 5 lúc 21:22

Khi bắt đầu nấu, bộ phận điều khiển cấp điện cho bộ phận sinh nhiệt, khi đó nồi làm việc ở chế độ nấu. Khi cơm cạn nước, bộ phận điều khiển làm giảm nhiệt độ của bộ phận sinh nhiệt, nồi chuyển sang chế độ giữ ấm.

Bình luận (0)
Người Già
11 tháng 5 lúc 21:54

Bộ phận cấp điện sinh nhiệt trong chế độ nấu của nồi cơm điện là phần đế nồi hoặc phần dưới của nồi cơm, nơi có các thành phần điện tử và đống điện trở để tạo ra nhiệt độ cần thiết để nấu cơm. Điện trở sẽ biến điện năng từ nguồn điện thành nhiệt năng, tạo nên nhiệt độ cần thiết để nấu cơm trong nồi.

Bình luận (0)
Lê Thị Nghiên
12 tháng 5 lúc 8:42

Khi bắt đầu nấu, bộ phận điều khiển cấp điện cho bộ phận sinh nhiệt, khi đó nồi làm việc ở chế độ nấu. Khi cơm cạn nước, bộ phận điều khiển làm giảm nhiệt độ của bộ phận sinh nhiệt, nồi chuyển sang chế độ giữ ấm.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
tamdo
Xem chi tiết
hà linh
Xem chi tiết
hà linh
Xem chi tiết
Chimiha
Xem chi tiết
Vũ Minh Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thiên Phúc
Xem chi tiết
Trọng Nguyễn
Xem chi tiết
Cơm Nắm
Xem chi tiết
Nguyên Duy La
Xem chi tiết
Trương Quỳnh Trang
Xem chi tiết