Lê Hà Ny

Câu 6: Phương trình chính tắc của ( E ) có MF1 + MF2 = 12 và tiêu cực bằng 8√2 là

 

Nguyễn Việt Lâm
5 tháng 5 lúc 22:01

\(2a=12\Rightarrow a=6\)

\(2c=8\sqrt{2}\Rightarrow c=4\sqrt{2}\)

\(\Rightarrow b^2=a^2-c^2=4\)

Phương trình: \(\dfrac{x^2}{36}+\dfrac{y^2}{4}=1\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thùy Dung
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết