HỎA BÙNG NỔ

Câu 37: Bản thân em đã làm những việc gì để góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình?

A. Quảng bá về quê hương, giữ gìn nét đẹp quê hương.

B. Giới thiệu về nghề truyền thống của gia đình và dòng họ.

C. Xấu hổ vì sự nghèo nàn của quê hương.

D. Không làm gì cả.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
2 tháng 1 2022 lúc 14:35

Chọn A

Bình luận (2)
Vương Hương Giang
2 tháng 1 2022 lúc 20:11

A

Bình luận (0)
(-_-)
27 tháng 12 2022 lúc 14:48

Chọn B

Bình luận (0)
Dat Do
12 tháng 1 2023 lúc 20:56

A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
hongngoc2k9
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết