iloveyou

Câu 23. (1,0 điểm). Theo kế hoạch, một xí nghiệp phải sản xuất được 1000 chiếc áo trong một thời
gian nhất định. Sau khi làm được 3 ngày, do cải tiến kỹ thuật, nên mỗi ngày xí nghiệp đã nhiều hơn 20
áo so với ban đầu. Vì thế xí nghiệp đó không những hoàn thành kế hoạch trước thời hạn 1 ngày mà
còn làm thêm được 20 chiếc áo nữa. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày xí nghiệp đó phải sản xuất bao nhiêu
chiếc áo

 

Akai Haruma
31 tháng 5 lúc 0:21

Lời giải:

Giả sử theo kế hoạch, mỗi ngày xí nghiệp sản xuất $a$ chiếc áo và sản xuất trong $b$ ngày (điều kiện: $a,b$ là số tự nhiên khác 0).

Theo bài ra ta có:

$ab=1000$

$3a+(b-3-1)(a+20)=1000+20$

$\Leftrightarrow 3a+(b-4)(a+20)=1020$

$\Leftrightarrow ab+20b-a-1100=0$

$\Leftrightarrow 1000+20b-a-1100=0$

$\Leftrightarrow a=20b-100$

Thay vào $ab=1000$ thì:

$b(20b-100)=1000$
$\Leftrightarrow b(b-5)=50$

$\Leftrightarrow b^2-5b-50=0$

$\Leftrightarrow (b-10)(b+5)=0$

Do $b>0$ nên $b=10$

$a=1000:10=100$

Vậy mỗi ngày xí nghiệp phải sản xuất 100 chiếc áo.

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vũ Văn Thắng
Xem chi tiết
Nguyễn hoàng giáp
Xem chi tiết
tran duy anh
Xem chi tiết
Dang Thi Hoai Thuong
Xem chi tiết
Xem chi tiết
nguyễn hà phương
Xem chi tiết
binn2011
Xem chi tiết
Lương Thùy Linh
Xem chi tiết
Long Phùng
Xem chi tiết
đinh thùy dương
Xem chi tiết