Hương  mèo

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc 2.

\(\sqrt{18}+\sqrt{50}\)

\(\sqrt{2}+\sqrt{8}+\sqrt{50}\)

Phước Lộc
30 tháng 9 lúc 6:34

(1) \(\sqrt{18}+\sqrt{50}=\sqrt{2\cdot9}+\sqrt{2\cdot25}=3\sqrt{2}+5\sqrt{2}=8\sqrt{2}\)

(2) \(\sqrt{2}+\sqrt{8}+\sqrt{50}=\sqrt{2}+2\sqrt{2}+5\sqrt{2}=8\sqrt{2}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
lê thanh tùng
Xem chi tiết
Tuyến Phùng
Xem chi tiết
BillXD Gaming
Xem chi tiết
tamanh nguyen
Xem chi tiết
Lưu Tuấn Tú
Xem chi tiết
Nott mee
Xem chi tiết
Vui Là Chính
Xem chi tiết
Thùy Hoàng
Xem chi tiết
Truyen Vu Cong Thanh
Xem chi tiết
nguyen_thi_thuy_linh123
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)