Mẫn Nhi

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.
Cho hình thoi ABCD. Biết rằng 5 lần độ dài cạnh AC bằng 6 lần độ dài cạnh AD, 5 lần độ dài
cạnh BD bằng 8 lần độ dài cạnh BC và AB = 10cm.
Tổng độ dài hai đường chéo bằng ? cm.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
7 tháng 12 2023 lúc 0:03

Theo đề, ta có:\(5\cdot AC=6\cdot AD;5\cdot BD=8\cdot BC\) và AB=10cm

ABCD là hình thoi

=>AB=BC=CD=DA=10cm

\(AC=6\cdot AD=6\cdot10=60\left(cm\right)\)

\(5\cdot BD=8\cdot BC\)

=>\(BD=\dfrac{8}{5}\cdot BC=\dfrac{8}{5}\cdot10=16\left(cm\right)\)

Tổng độ dài hai đường chéo là:

60+16=76(cm)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thuỳ Phương
Xem chi tiết
Mẫn Nhi
Xem chi tiết
Hoayuro Luong
Xem chi tiết
Trần Thị Khánh Huyền
Xem chi tiết
trần thị khánh huyền
Xem chi tiết
Phạm Đức Triệu
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Nam
Xem chi tiết
Đoàn Thị Ngọc Nhi
Xem chi tiết
nguyễn nam quân
Xem chi tiết