Nguyễn Thuỳ Phương

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.Cho hình chữ nhật ABCD. Biết rằng độ dài cạnh AB bằng trung bình cộng của 13cm và 11cm2 lần độ dài cạnh AB bằng 3 lần độ dài cạnh BC.Khi đó: CD+AD=........cm

Viết lời giải chi tiết cho mik nhé, Cảm ơn


Các câu hỏi tương tự
Mẫn Nhi
Xem chi tiết
Mẫn Nhi
Xem chi tiết
Đoàn Thị Ngọc Nhi
Xem chi tiết
Trần Thị Khánh Huyền
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Diệp
Xem chi tiết
trần thị khánh huyền
Xem chi tiết
Phạm Đức Triệu
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Diệp
Xem chi tiết