18. Đào Gia Hân

Bài 6:

a) A=y^2-8y-x(8-y) vs x=-8 y=108

b) B= y^2(x^2+y-1)- mx^2-my-m vs x=9 y= -80

c)C=x(y-x0^2-y(x-y)^2-y(x-y)^2+xy^2-x^2y vs x-y=7 xy=9

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 10 2021 lúc 15:32

a: \(A=y^2-8y-x\left(8-y\right)\)

\(=y\left(y-8\right)+x\left(y-8\right)\)

\(=\left(y-8\right)\left(x+y\right)\)

\(=100\cdot100=10000\)

 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quyền thị minh ngọc
Xem chi tiết
Trần Phươnganh
Xem chi tiết
Khánh Linh Đỗ
Xem chi tiết
Nguyễn Vi Vi
Xem chi tiết
Loan Tran
Xem chi tiết
Anh Thu
Xem chi tiết
Hải Linh Vũ
Xem chi tiết
Bùi Phương Linh
Xem chi tiết
Phan Thị Thu Trà
Xem chi tiết