Nguyễn võ Gia khiêm

Bài 3. a) Cho đường thẳng (d): y = 2mx + m - 1 với m là tham số. Biết rằng (d) đi qua điểm M(- 1; 4) . Hỏi (d) và đường thẳng v = 1 - 5x có song song với nhau không? Vì sao? b) Giải hệ phương trình: 3y - 7x = 5; x - y = 1

HaNa
25 tháng 5 lúc 11:50

Ta có:

\(\left(d\right):y=2mx+m-1\) qua \(M\left(-1;4\right)\), thay \(x=-1,y=4\) vào đồ thị được: 

\(2.m.\left(-1\right)+m-1=4\\ \Rightarrow m=-5\)

Pt có dạng: \(y=-10x-6\)

Vậy (d) không song song với đường thẳng \(y=1-5x\) vì hệ số a khác nhau ( \(-10\ne-5\) )

b. Hệ pt tương đương với \(\left\{{}\begin{matrix}-7x+3y=5\\-7x+7y=-7\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow-4y=12\\ \Rightarrow y=-3\\ \Rightarrow x=-2\)

Vậy hệ phương trình có tập nghiệm \(S=\left(x;y\right)=\left(-2;-3\right)\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
tranthuylinh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Xem chi tiết
Thanh Hà
Xem chi tiết
Hương Phạm
Xem chi tiết
Dương Ngọc Anh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
thảo
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
nguyển thị thảo
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)