Nguyễn Khánh

Bài 1:Hai rổ trứng có tất cả 50 quả . Nếu chuyển 5 quả từ rổ trứng thứ nhất sang rổ trứng thứ 2 thì số trứng trong rổ thứ nhất bằng 3/7 số trứng trong rổ thứ 2. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả?

Bài 2:Trong tháng đầu, hai tổ công nhân sản xuất được 720 chi tiết máy .Sang tháng thứ hai tổ vượt mức 15%, tổ 2 sản xuất vượt mức 12%, do đó cuối tháng cả hai tổ sản xuất được 819 chi tiết máy .Hỏi rằng trong tháng đầu,mỗi tổ công nhân sản xuất được bảo nhiêu chi tiết máy ?

Bài 3:Sau một thời gian phát hành , nhà sản xuất đã ra quyết định giảm giá một dòng máy tính bảng để khuyến mãi. Đợt một giảm 5%, đợt 2 giảm 4% so với giá sau khi đã giảm ở đợt một. Sau hai đợt giảm giá , chiếc máy tính bảng hiện được bán với giá 4 560 000 đồng. Hỏi giá một chiếc máy tính bảng ban đầu là bao nhiêu?

Bài 4:1/5 đàn ong đậu trên hoa táo, 1/3 đậu trên hoa cúc, số ong đậu trên hoa hồng bằng 3 lần hiệu của số ong đậu trên hoa hồng. Còn lại 1 con ong đậu trên hoa mai. Hỏi đàn ong có bao nhiêu con?

HT.Phong (9A5)
3 tháng 2 lúc 16:30

Bài 1:

Gọi `x` là số quả của rổ trứng thứ nhất (quả, `x∈N,x<50`)

Số quả trứng bên rổ thứ hai là: `50-x` (quả) 

Theo để bài: 

\(x-5=\dfrac{3}{7}\cdot\left(50-x+5\right)\)

\(\Leftrightarrow x-5=\dfrac{3}{7}\cdot\left(55-x\right)\)

\(\Leftrightarrow x-5=\dfrac{165}{7}-\dfrac{3}{7}x\)

\(\Leftrightarrow x+\dfrac{3}{7}x=\dfrac{165}{7}+5\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{10}{7}x=\dfrac{200}{7}\)

\(\Leftrightarrow10x=200\)

\(\Leftrightarrow x=20\left(tm\right)\)

Vậy rổ thứ nhất có 20 quả trứng và rổ thứ hai có `50-20=30` quả trứng 

Bình luận (1)

bài 3:

Giá của 1 cái máy tính bảng sau lần giảm giá 1 là:

\(4560000:\left(1-4\%\right)=4750000\left(đồng\right)\)

Giá của 1 cái máy tính bảng sau lần giảm giá 2 là:

\(4750000:\left(1-5\%\right)=5000000\left(đồng\right)\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Nhất Linh
Xem chi tiết
Sanne
Xem chi tiết
Hoàng Lê Khánh Linh
Xem chi tiết
nguyễn phương anh
Xem chi tiết
ntt
Xem chi tiết
nguyen duc quang
Xem chi tiết
Tiến Đạt Inuyasha
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết