Trần Hà

Bài 1. Hai số có tổng là 25 và hiệu là 5. Vậy tích của chúng là:

Bài 2. Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng là 1001. Tích hai số đó là:

Bài 3. Tổng của hai số bằng số lẻ lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Hiệu hai số bằng số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau. Tích hai số đó là bao nhiêu? *

 

 

ILoveMath
29 tháng 8 2021 lúc 17:15

Bài 1: 

số lớn là: \(\left(25+5\right):2=15\)

số bé là: \(25-15=10\)

Tích của chúng là: \(15\times10=150\)

 

Bình luận (0)
ILoveMath
29 tháng 8 2021 lúc 17:17

Bài 2: Gọi 2 số tự nhiên liên tiếp là: a, a+1

Ta có: \(a+a+1=1001\Rightarrow2a=1001-1\Rightarrow2a=1000\Rightarrow a=500\)

\(a+1=500+1=501\)

Tích của chúng là: \(500\times501=250500\)

Bình luận (0)
ILoveMath
29 tháng 8 2021 lúc 17:19

Bài 3:

số lẻ lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là: 987

số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là: 123

Số nhỏ là: \(\left(987-123\right):2=432\)

số lớn là: \(987-432=555\)

Tích của 2 số là: \(432\times555=239760\)

Bình luận (1)
Tô Hà Thu
29 tháng 8 2021 lúc 17:22

Số lẻ lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là 987

____nhỏ nhất_____________________103

Số lớn : ( 987 + 103 ) : 2 = 545

số bé : 987-545=442

tích của 2 số: 545 . 442 = 240890

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
29 tháng 8 2021 lúc 22:37

Bài 1: 
Số lớn là:

(25+5):2=15

Số bé là:

25-15=10

Tích của chúng là 15x10=150

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Đặng Khánh Linh
Xem chi tiết
duong van soai
Xem chi tiết
Tina Nguyen
Xem chi tiết
ngo minh hieu
Xem chi tiết
Công Chúa Tóc Dài
Xem chi tiết
Hoshizora Miyuki Cure Ha...
Xem chi tiết
Cure Beauty
Xem chi tiết
Thanh Hiền
Xem chi tiết
Trang Nguyen
Xem chi tiết