DuckAnh

a)Tính khối lượng của 11,2 lít khí oxi (ở đktc)
b)Tính khối lượng của 12,5g lít khi NaCl (ở đktc)

Cihce
26 tháng 3 lúc 20:23

\(a)n_{O_2}=\dfrac{V}{24,79}=\dfrac{11,2}{24,79}\approx0,45\left(mol\right)\\ \Rightarrow m_{O_2}=n.M=0,45.\left(16.2\right)=14,4\left(g\right)\\ b)n_{NaCl}=\dfrac{V}{24,79}=\dfrac{12,5}{24,79}\approx0,505\left(mol\right)\\ \Rightarrow m_{NaCl}=n.M=0,505.\left(23+35,5\right)=29,5425\left(g\right).\)

Bình luận (0)
Đồng Văn Định
26 tháng 3 lúc 20:33

loading...

Bình luận (0)
Lưu Võ Tâm Như
26 tháng 3 lúc 20:36

\(n_{O_2}=\dfrac{11.2}{22.4}=0.5\left(mol\right)\\ m_{O_2}=n\cdot M=0.5\cdot32=16\left(gam\right)\)

\(n_{NaCl}=\dfrac{12.5}{22.4}\approx0.5\left(mol\right)\\ m_{NaCl}=n\cdot M=0.5\cdot\text{58.5}=29.25\left(gam\right)\)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Khèo Luân
Xem chi tiết
Hi HI Hi
Xem chi tiết
Huyy
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Ly
Xem chi tiết
thuy nam Ngo
Xem chi tiết
Thiên San Nguyễn Đình
Xem chi tiết
QuangPVPngu
Xem chi tiết
Minh Thư Lê
Xem chi tiết
trịnh minh anh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)