Nhàn Đặng

Ai giúp mình với :((

Hoàng Hạnh Nguyễn
4 tháng 11 lúc 21:49

1 What did Khoa do to make his neighborhood cleaner?

2 What did they teach homeless children?

3 When did he send her some gifts?

4 How often does he play chess with his dad?

Bình luận (0)
Anh Thư Bùi
4 tháng 11 lúc 21:49

1 How did Khoa make his neighborhood cleaner

2 What did they teach homeless children

3 When did he send her some gifts?

4 How often does he play chess with his dad

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Vũ Hà My
Xem chi tiết
Lê Đình Tiệp
Xem chi tiết
Tùng
Xem chi tiết
haminhtam
Xem chi tiết
đinh thị khánh ngọc
Xem chi tiết
hai nguyen
Xem chi tiết
nguyễn đăng khánh
Xem chi tiết
Phương
Xem chi tiết
Hồng ngọc bạch
Xem chi tiết
Đặng Thị Ngọc Anh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)