luan nguyen

a) 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng

   3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút

   12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút

   4 giờ 35 phút + 8 giờ 42 phút

b) 3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ

   4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây 

   8 phút 45 giây + 6 phút 15 giây 

   12 phút 43 giây + 5 phút 37 giây

MinYewCou
26 tháng 3 lúc 21:32

a) 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng = 13 năm 2 tháng

   3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút = 9 giờ 37 phút

   12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút = 20 giờ 30 phút

   4 giờ 35 phút + 8 giờ 42 phút = 13 giờ 17 phút

b) 3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ = 7 ngày 35 giờ

   4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây = 9 phút 28 giây

   8 phút 45 giây + 6 phút 15 giây = 15 phút

   12 phút 43 giây + 5 phút 37 giây = 18 phút 20 giây

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự
nguyễn thị hồng ngọc
Xem chi tiết
Cold girl love Bangtan S...
Xem chi tiết
Hiền Mai
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thy
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thy
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thy
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thy
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thy
Xem chi tiết
luan nguyen
Xem chi tiết