luan nguyen

43 phút 37 giây = ........ giây

1 giờ 50 giây= ....giây

5 năm 9 tháng +3 năm 7 tháng=

18 tháng+ 6 năm 6 tháng=

6 ngày 15 giờ+ 29 ngày 21 giờ=

12 giờ 35 phút+ 72 phút=

45 phút 49 giây+ 35 phút 27 giây=

(っ◔◡◔)っ ♥ Aurora ♥
26 tháng 3 lúc 21:51

43 phút 37 giây = \(2617\) giây

1 giờ 50 giây= \(110\) giây

5 năm 9 tháng +3 năm 7 tháng = 8 năm 16 tháng = 9 năm 4 tháng

18 tháng + 6 năm 6 tháng = 6 năm 24 tháng = 8 năm

6 ngày 15 giờ + 29 ngày 21 giờ= 35 ngày 36 giờ = 36 ngày 12 giờ

12 giờ 35 phút + 72 phút= 12 giờ 107 phút = 13 giờ 47 phút

45 phút 49 giây + 35 phút 27 giây = 80 phút 76 giây = 81 phút 16 giây

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngoc ANh
Xem chi tiết
tranthithutrang
Xem chi tiết
Tiffany
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thy
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thy
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thy
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thy
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thy
Xem chi tiết
luan nguyen
Xem chi tiết