Gia Hân Hoàng

A = (2/(x - sqrt(x)) - 1/(sqrt(x) - 1)) / ((sqrt(x) - 2)/(1 - x))

Ngô Hải Nam
25 tháng 5 lúc 20:52

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Thu Phương
Xem chi tiết
Cá Lệ Kiều
Xem chi tiết
Love
Xem chi tiết
Anh Quoc
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Phương
Xem chi tiết
Vũ Ngọc Duy Anh
Xem chi tiết
phước
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Phương
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Uyên Nhi
Xem chi tiết
~Tiểu Hoa Hoa~
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)