Chương III : Thống kê

Trang

(9/25-2.18):(\(3\dfrac{4}{5}\)+0,2)

3/8.\(19\dfrac{1}{3}\)-3/8.\(33\dfrac{1}{3}\)

Đỗ Nguyễn Đức Trung
20 tháng 12 2017 lúc 21:36

\(\left(\dfrac{9}{25}-2.18\right):\left(3\dfrac{4}{5}+0,2\right)\)

=\(\left(\dfrac{9}{25}-36\right):4\)

= -35,64:4=-8,91

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Kim Lê
Xem chi tiết
WW
Xem chi tiết
Kim Yen Pham
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Gia Hân
Xem chi tiết
Monie Hoppie
Xem chi tiết
G.Dr
Xem chi tiết
Phan Thị Thúy Quỳnh
Xem chi tiết
Phạm Thị Thu Trang
Xem chi tiết
Phan Thị Thúy Quỳnh
Xem chi tiết