Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lào Cai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 118
Số lượng câu trả lời 35
Điểm GP 1
Điểm SP 12

Người theo dõi (14)

Vo Quang Huy
Tôi là ...?
Lữ Ngọc Châu
BTS-Suga,Jungkook

Đang theo dõi (8)