Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (20)

Yuki Ami
Min Suga
nguyễn hoài thu
Min Suji

Đang theo dõi (21)

BTS ARMY
T-A-M ARMY
nguyễn hoài thu
kimtaehyung
Yuki Ami