Quốc Anh Phạm Lê

(5x - 1)/(3x^2y) + (x + 1)/(3x^2y)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
7 tháng 12 2022 lúc 22:25

\(=\dfrac{5x-1+x+1}{3x^2y}=\dfrac{6x}{3x^2y}=\dfrac{2}{xy}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sỹ Tiền
Xem chi tiết
NT Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Phương Thảo
Xem chi tiết
thienlmm
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Thành
Xem chi tiết
Loan Tran
Xem chi tiết
Thu Bui
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thùy Dương
Xem chi tiết
Anh Minh
Xem chi tiết
Trần Bảo Nguyên
Xem chi tiết