Lê Minh Tuấn

2.Cho đa thức R(x)=x2-2x.Tính giá trị của biểu thức 

\(S=\dfrac{1}{R\left(3\right)}+\dfrac{1}{R\left(4\right)}+\dfrac{1}{R\left(5\right)}+...+\dfrac{1}{R\left(2022\right)}+\dfrac{1}{2.2023}\)

Giaỉ chi tiết

tuan manh
26 tháng 3 lúc 23:24

cái cuối là \(R\left(2023\right)\) hay 2.2023 vậy bạn ?

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 3 lúc 9:59

Sửa đề: 1/R(2023)

R(3)=1*3

R(4)=2*4

R(5)=3*5

...

R(2022)=2020*2022

R(2023)=2021*2023

=>\(S=\dfrac{1}{1\cdot3}+\dfrac{1}{3\cdot5}+...+\dfrac{1}{2021\cdot2023}+\dfrac{1}{2\cdot4}+\dfrac{1}{4\cdot6}+...+\dfrac{1}{2020\cdot2022}\)

\(=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{2}{1\cdot3}+\dfrac{2}{3\cdot5}+...+\dfrac{2}{2021\cdot2023}+\dfrac{2}{2\cdot4}+\dfrac{2}{4\cdot6}+...+\dfrac{2}{2020\cdot2022}\right)\)

\(=\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{5}+...+\dfrac{1}{2021}-\dfrac{1}{2023}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}+...+\dfrac{1}{2020}-\dfrac{1}{2022}\right)\)

\(=\dfrac{1}{2}\cdot\left(\dfrac{2022}{2023}+\dfrac{505}{1011}\right)\simeq0.7496\)

Bình luận (0)
Ngminhchauu ?
6 tháng 4 lúc 21:52

Cuối đề là \(\dfrac{1}{2.2023}\) đó , ko pk là \(\dfrac{1}{R\left(2023\right)}\) đâu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đường Kỳ Quân
Xem chi tiết
Huỳnh Thị Thanh Ngân
Xem chi tiết
Meaia
Xem chi tiết
LỢI
Xem chi tiết
Đàm Tùng Vận
Xem chi tiết
Duong Thi Nhuong TH Hoa...
Xem chi tiết
25.Lê Ngọc Phan-8A
Xem chi tiết
thùy linh
Xem chi tiết
Đàm Tùng Vận
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)