YesIsMe

2,5m3 = ... dm3 33 giây = ... Phút 12,5 phút =... Giây

Ngô Hải Nam
26 tháng 3 lúc 21:22

`2,5m^3=2,5xx1000=2500dm^3`

`33` giây `=33:60=11/20` phút `=0,55` phút

`12,5` phút `=12,5xx60=750` giây

Bình luận (3)
(っ◔◡◔)っ ♥ Aurora ♥
26 tháng 3 lúc 21:22

\(2,5m^3=2500dm^3\)

\(33\) giây = \(0,55\) phút

\(12,5\) phút = \(750\) giây

Bình luận (0)
Nhật Văn
26 tháng 3 lúc 21:25

2,5m3 = 2500dm3

33 giây = 0,55 phút

12,5 phút = 750 giây

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tran Thien To Chau
Xem chi tiết
LongPhạm
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Kim Vy
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Khánh Hương
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Tường Lam
Xem chi tiết
Khánhlinh Trần
Xem chi tiết
Tuấn Trương Quốc
Xem chi tiết
Đặng Bình An
Xem chi tiết