Ôn tập phép nhân và phép chia đa thức

18_ NGUYỄN NGỌC GIA LINH...

12x phần 5y mũ 2 : 3x mũ 2 phần 10y mũ 3

Nguyễn Lê Phước Thịnh
1 tháng 12 2022 lúc 22:42

\(\dfrac{12x}{5y^2}:\dfrac{3x^2}{10y^3}=\dfrac{12x}{3x^2}\cdot\dfrac{10y^3}{5y^2}=\dfrac{4}{x}\cdot2y=\dfrac{8y}{x}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Con Bò Nguyễn
Xem chi tiết
Đinh Thị Minh Ánh
Xem chi tiết
Won Seo Eu
Xem chi tiết
Giang Cong
Xem chi tiết
Phan Thị Hương Ly
Xem chi tiết
Trần Phan Thanh Thảo
Xem chi tiết
Văn Tấn Công Thành
Xem chi tiết
Nhã Doanh
Xem chi tiết
Phat Tan
Xem chi tiết
sakurazuki
Xem chi tiết