Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 241
Số lượng câu trả lời 43
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (6)

Linhh_Lạnhh
Kim Jisoo
Jennie BLINK

Đang theo dõi (2)