Poca

12 ngày 8 giờ - 2 ngày 15 giờ x 3

11/12 x 5/6 x 4/3

5/7 + 3/8 : 9/2

Kurouba Ryousuke
19 tháng 3 lúc 19:25

`\text {12 ngày 8 giờ - 2 ngày 15 giờ x 3 = 12 ngày 8 giờ - 7 ngày 21 giờ = 4 ngày 11 giờ}` 

`11/12 \times 5/6 \times 4/3=55/72 \times 43=55/54`

`5/7+3/8 \div 9/2=5/7+1/12=67/84`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hà chi
Xem chi tiết
Hiền Mai
Xem chi tiết
Truc Nguyen
Xem chi tiết
27 Lâm Ngân
Xem chi tiết
Vu Hai Ha
Xem chi tiết
Huỳnh Võ Tiến Phát
Xem chi tiết
nguyễn thị hồng ngọc
Xem chi tiết
hà chi
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Anh
Xem chi tiết