Châu Nguyễn Minh

1 và 2/3 x y + 2 và 1/3 x y = 3 + 1/2

2 và 1/2 : y - 1 và 1/6 : y = 7

Ngô hải nam
4 tháng 11 lúc 19:45
a)\(1\dfrac{2}{3}\cdot y+2\dfrac{1}{3}\cdot y=3+\dfrac{1}{2}\)\(\dfrac{5}{3}\cdot y+\dfrac{7}{3}\cdot y=\dfrac{7}{2}\)\(4y=\dfrac{7}{2}\)\(y=\dfrac{7}{2}:4< =>y=\dfrac{7}{8}\)b)\(2\dfrac{1}{2}:y-1\dfrac{1}{6}:y=7\)\(\dfrac{5}{2}:y-\dfrac{7}{6}:y=7\)\(\dfrac{4}{3}:y=7< =>y=\dfrac{4}{3}:7< =>y=\dfrac{4}{21}\)
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Van Toan
4 tháng 11 lúc 19:46

x là dấu nhân à

Bình luận (0)

Lần sau bạn dùng talex nhé, mình nhìn hơi rối á

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vũ Thị Trâm Anh
Xem chi tiết
Trâm
Xem chi tiết
Phương Phùng
Xem chi tiết
le ngoc khanh thy
Xem chi tiết
Lê Đức Thành
Xem chi tiết
ngô thị gia linh
Xem chi tiết
Khanh Linh Ha
Xem chi tiết
trần phương thư
Xem chi tiết
Ngoc Chau Nguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Tường Vy
Xem chi tiết