Chu Thuy Hanh

1, The book is about Dannis Thatcher. His wife became Prime Minister (mệnh đề qh)

Nguyễn Việt Dũng
10 tháng 11 lúc 21:16

The book is about Dennis Thatcher, whose wife became Prime Minister.

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
11 tháng 11 lúc 0:14

The book is about Dannis Thatcher, whose wife became Prime minister

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hải Đăng
Xem chi tiết
Kenny
Xem chi tiết
Yến Nhi
Xem chi tiết
Trần Trúc Lâm
Xem chi tiết
Mặt Trời
Xem chi tiết
Kookie Nguyễn
Xem chi tiết
lâm nguyễn
Xem chi tiết
Trần Trúc Lâm
Xem chi tiết
Trần Trúc Lâm
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)