Ẩn danh

a: Số cách lấy 3 viên bi bất kì là \(C^3_{15}\left(cách\right)\)

Số cách lấy 3 viên bi màu xanh là \(C^3_5\left(cách\right)\)

=>Xác suất là \(\dfrac{C^3_5}{C^3_{15}}=\dfrac{2}{91}\)

b: Số cách lấy 3 viên bi sao cho không có viên màu đỏ nào là: \(C^3_{11}\left(cách\right)\)

=>Xác suất để lấy được 3 viên bi sao cho không có viên màu đỏ nào là \(\dfrac{C^3_{11}}{C^3_{15}}=\dfrac{33}{91}\)

=>Xác suất để lấy được 3 viên bi, sao cho trong đó có ít nhất 1 viên màu đỏ là \(1-\dfrac{33}{91}=\dfrac{58}{91}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
๖ۣۜHewwy❤‿❧❤Fei❤☙
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Bá Hùng
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết