a: Xét ΔABD vuông tại A và ΔEBD vuông tại E có

BD chung

\(\widehat{ABD}=\widehat{EBD}\)

Do đó: ΔABD=ΔEBD

b: Ta có:ΔBAD=ΔBED

=>DA=DE

=>ΔDAE cân tại D

c: Ta có: DA=DE

mà DE<DC(ΔDEC vuông tại E)

nên DA<DC

d: 

Ta có: \(\widehat{FAE}+\widehat{BEA}=90^0\)(ΔFEA vuông tại F)

\(\widehat{CAE}+\widehat{BAE}=\widehat{BAC}=90^0\)

mà \(\widehat{BEA}=\widehat{BAE}\)(BA=BE)

nên \(\widehat{FAE}=\widehat{CAE}\)

=>AE là phân giác của góc FAC

e: Xét ΔBKC có

BI,CA là các đường cao

BI cắt CA tại D

Do đó: D là trực tâm của ΔBKC

=>KD\(\perp\)BC

mà DE\(\perp\)BC

và KD,DE có điểm chung là D

nên K,D,E thẳng hàng

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Khôi  Nguyên
Xem chi tiết
vu duc huy
Xem chi tiết
Đinh Thị Mỹ Hạnh
Xem chi tiết
Chu Ngọc Huyền
Xem chi tiết
Han Rosie
Xem chi tiết
Trần Hiếu Anh
Xem chi tiết
hoàng phạm
Xem chi tiết
Hoàng Quốc Chính
Xem chi tiết
Phương Thúy Ngô
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn Phương
Xem chi tiết