Diệu Hà Thịnh
Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 18:52

\(\left(x+1\right)\left(2x^2-x+5\right)\)

\(=2x^3-x^2+5x+2x^2-x+5\)

\(=2x^3+x^2+4x+5\)

Bình luận (0)
phandangnhatminh
3 tháng 4 lúc 19:07

 

hay bạn cũng dễ hiểu là bạn có thể nhân từ phần tử x cho 2xbinh phương và cứ tiếp tục cho đến x nhân hết các phần tử trong ngoặc kia rồi tiếp tục đến  1 thực hiện như phần tử x sao đó bạn thu gọn lại và xếp các số mũ ko cùng nhau thì để riêng và cùng nhau thì thự hiện phép tính mà bạn đã thu gọn đáp án của phép nhân là 2x^3+x^2-2x+5

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Khôi  Nguyên
Xem chi tiết
vu duc huy
Xem chi tiết
Đinh Thị Mỹ Hạnh
Xem chi tiết
Chu Ngọc Huyền
Xem chi tiết
Han Rosie
Xem chi tiết
Trần Hiếu Anh
Xem chi tiết
hoàng phạm
Xem chi tiết
Hoàng Quốc Chính
Xem chi tiết
Phương Thúy Ngô
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn Phương
Xem chi tiết