dungpt8a1

a: Ta có: BE=2ED

=>\(BE=\dfrac{2}{3}BD\)

Ta có: BF=2BE

=>BE=EF

=>EF=2ED

=>D là trung điểm của EF

Xét ΔFEC có

EK,CD là các đường trung tuyến

EK cắt CD tại G

Do đó: G là trọng tâm của ΔFEC

b: Xét ΔFEC có

G là trọng tâm

EK là đường trung tuyến

Do đó: GE=2GK

Xét ΔFEC có

G là trọng tâm

CD là đường trung tuyến

Do đó: \(\dfrac{CG}{CD}=\dfrac{2}{3}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Khôi  Nguyên
Xem chi tiết
vu duc huy
Xem chi tiết
Đinh Thị Mỹ Hạnh
Xem chi tiết
Chu Ngọc Huyền
Xem chi tiết
Han Rosie
Xem chi tiết
Trần Hiếu Anh
Xem chi tiết
hoàng phạm
Xem chi tiết
Hoàng Quốc Chính
Xem chi tiết
Phương Thúy Ngô
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn Phương
Xem chi tiết