Mẫn Nhi
Lê Minh Hương
6 tháng 12 2023 lúc 20:32

2100m22

 

Bình luận (0)
dảk dảk bruh bruh lmao
6 tháng 12 2023 lúc 20:41

diện tích mảnh đất ban đầu là:2100m22

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
7 tháng 12 2023 lúc 0:05

AB+BE=AE

=>AE=60+30

=>AE=90(m)

Diện tích hình bình hành ABCD là:

\(S_{ABCD}=AB\cdot AD=60\cdot AD\)

Diện tích hình bình hành mới là:

\(S_{AEGD}=AE\cdot AD=90\cdot AD\)

Diện tích hình bình hành khi được mở rộng lớn hơn diện tích hình bình hành ban đầu là 1050m2 nên ta có:

\(S_{AEGD}-S_{ABCD}=1050\)

=>\(90\cdot AD-60\cdot AD=1050\)

=>\(30\cdot AD=1050\)

=>AD=1050/30=35(m)

Diện tích mảnh đất ban đầu là \(35\cdot60=2100\left(m^2\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Thị Trà My
Xem chi tiết
dragon
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Anh
Xem chi tiết
TRẦN ĐỨC NGUYÊN
Xem chi tiết
Phạm Liêm
Xem chi tiết
Trần Quỳnh Như
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Vũ Thu Hiền
Xem chi tiết
Minh Đăng
Xem chi tiết