Khanh Tuệ
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 20:26

Ta có: a\(\perp\)AB

b\(\perp\)AB

Do đó: a//b

Ta có: a//b

=>\(\widehat{D_1}=\widehat{C_1}\)(hai góc so le trong)

mà \(\widehat{C_1}=62^0\)

nên \(\widehat{D_1}=62^0\)

Ta có: \(\widehat{D_1}+\widehat{D_2}=180^0\)(hai góc kề bù)

=>\(\widehat{D_2}+62^0=180^0\)

=>\(\widehat{D_2}=180^0-62^0=118^0\)

Ta có: \(\widehat{D_1}=\widehat{D_3}\)(hai góc đối đỉnh)

mà \(\widehat{D_1}=62^0\)

nên \(\widehat{D_3}=62^0\)
Ta có: \(\widehat{D_2}=\widehat{D_4}\)(hai góc đối đỉnh)

mà \(\widehat{D_2}=118^0\)

nên \(\widehat{D_4}=118^0\)

Bình luận (0)
nguyễn minh ngọc
6 tháng 12 2023 lúc 20:48

góc D1=C1=62o ( hai góc so le trong ) 

D1+D2=180o ( hai góc kề bù ) 

62o+D2=180o

D2= 180o - 62o  

D2 =118o 

góc D1=D3= 62o ( hai góc đối đỉnh )

góc D4= D2=118o ( hai góc đối đỉnh )

 

     

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Khôi  Nguyên
Xem chi tiết
vu duc huy
Xem chi tiết
Đinh Thị Mỹ Hạnh
Xem chi tiết
Chu Ngọc Huyền
Xem chi tiết
Han Rosie
Xem chi tiết
Trần Hiếu Anh
Xem chi tiết
hoàng phạm
Xem chi tiết
Hoàng Quốc Chính
Xem chi tiết
Phương Thúy Ngô
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn Phương
Xem chi tiết